Bộ sách điện tử, sách nói của Nguyên Phong

Hành trình về phương Đông

Đọc trên Waka: sonlt.link/BlPI

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/lDV7

Nghe sách nói miễn phí tại trang
Hạt giống tâm hồn: sonlt.link/meQN

Google Books: sonlt.link/HVNS

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 1

Đọc trên Waka: sonlt.link/O7Qw

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/bwZ6

Google Books: sonlt.link/SiS2

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 2

Đọc trên Waka: sonlt.link/qaRK

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/LnFm

Google Books: sonlt.link/8vwr

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 3

Tác giả Nguyên Phong đang viết sách. Tìm hiểu thêm tại sonlt.link/uyft.

Bên rặng Tuyết Sơn

Đọc trên Waka: sonlt.link/aYih

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/mKeS

Google Books: Chưa có sách

Đường mây qua xứ tuyết

Đọc trên Waka: sonlt.link/MJTR

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/s14b

Google Books: sonlt.link/Ygtx

Ngọc sáng trong hoa sen

Đọc trên Waka: sonlt.link/P3TC

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/xQDU

Google Books: sonlt.link/PXKB

Hoa sen trên tuyết

Đọc trên Waka: sonlt.link/oiDK

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/QUpI

Google Books: sonlt.link/rzTb

Hoa trôi trên sóng nước

Đọc trên Waka: sonlt.link/XlcY

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/7ulR

Google Books: sonlt.link/FUA4

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Đọc trên Waka: sonlt.link/4mG1

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/1JHO

Google Books: sonlt.link/awR0

Minh triết trong đời sống

Đọc trên Waka: sonlt.link/7XcX

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/MSUt

Google Books: sonlt.link/5gg0

Đường mây trên đất Hoa

Đọc trên Waka: sonlt.link/xtk8

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/bLJT

Google Books: sonlt.link/3QCc

Đường mây trong cõi mộng

Đọc trên Waka: sonlt.link/MDMw

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/9wAK

Google Books: sonlt.link/Dv7K

Dấu chân trên cát

Đọc trên Waka: Chưa có sách

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/lcWz

Google Books: Chưa có sách

Trở về từ Cõi Sáng

Đọc trên Waka: sonlt.link/DnBs

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/NI2O

Google Books: sonlt.link/18Nu

Trở về từ xứ tuyết

Đọc trên Waka: sonlt.link/EESJ

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/t9NJ

Google Books: sonlt.link/su3a

Bộ sách điện tử, sách nói của Giáo sư John Vu

Nguyên Phong chính là bút danh của Giáo sư John Vu (tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội). Ông là một tác giả, dịch giả nổi tiếng của các tác phẩm về văn học, tâm linh phương Đông, giáo dục và công nghệ. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về ông tại sonlt.link/3bMr.

Sau khi thực hiện sách Muôn kiếp nhân sinh, Giáo sư John Vu đã đề nghị First News xuất bản quyển sách nổi tiếng thế giới: Lời tiên tri Celestine – Hành trình thức tỉnh tâm linh nhân loại của tác giả James Redfield.

Lời khuyên dành cho các bậc Cha Mẹ

Đọc trên Waka: sonlt.link/dVCD

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/4now

Google Books: sonlt.link/Fqlz

Lời khuyên dành cho Thầy Cô

Đọc trên Waka: sonlt.link/IDbv

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/sKvT

Google Books: sonlt.link/PKW7

Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt

Đọc trên Waka: sonlt.link/2VO4

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/hiWe

Google Books: sonlt.link/sEfL

Khởi hành

Đọc trên Waka: sonlt.link/Z7S6

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/LOJp

Google Books: sonlt.link/vsWn

Kết nối

Đọc trên Waka: sonlt.link/YJGz

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/w1uI

Google Books: sonlt.link/XE2n

Bước ra thế giới

Đọc trên Waka: sonlt.link/24Vb

Nghe trên Voiz FM: sonlt.link/E418

Google Books: sonlt.link/PpRp