Bộ sách điện tử, sách nói của Nguyên Phong

Hành trình về phương Đông

Đọc trên Waka: trang.li/7Roi

Nghe trên Voiz FM: trang.li/rLyv

Nghe sách nói miễn phí tại trang
Hạt giống tâm hồn: trang.li/c4BD

Google Books: trang.li/4gXW

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 1

Đọc trên Waka: trang.li/uztG

Nghe trên Voiz FM: trang.li/9dFa

Google Books: trang.li/rT22

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 2

Đọc trên Waka: trang.li/ERCF

Nghe trên Voiz FM: trang.li/1WXa

Google Books: trang.li/gFOT

Muôn kiếp nhân sinh – Tập 3

Đọc trên Waka: trang.li/0wQG

Nghe trên Voiz FM: trang.li/k8uh

Google Books: trang.li/zLNb

Bên rặng Tuyết Sơn

Đọc trên Waka: trang.li/qhyR

Nghe trên Voiz FM: trang.li/UDEZ

Google Books: trang.li/z5Qc

Đường mây qua xứ tuyết

Đọc trên Waka: trang.li/an9g

Nghe trên Voiz FM: trang.li/p0Oh

Google Books: trang.li/mXx4

Ngọc sáng trong hoa sen

Đọc trên Waka: trang.li/QrUy

Nghe trên Voiz FM: trang.li/pvrY

Google Books: trang.li/menE

Hoa sen trên tuyết

Đọc trên Waka: trang.li/i9JW

Nghe trên Voiz FM: trang.li/J6Co

Google Books: trang.li/DC78

Hoa trôi trên sóng nước

Đọc trên Waka: trang.li/nReE

Nghe trên Voiz FM: trang.li/aRVk

Google Books: trang.li/Ix4G

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Đọc trên Waka: trang.li/ogNy

Nghe trên Voiz FM: trang.li/bS5p

Google Books: trang.li/hwZE

Minh triết trong đời sống

Đọc trên Waka: trang.li/qi8T

Nghe trên Voiz FM: trang.li/2rYv

Google Books: trang.li/z5M8

Đường mây trên đất Hoa

Đọc trên Waka: trang.li/7g27

Nghe trên Voiz FM: trang.li/fuPJ

Google Books: trang.li/WcFr

Đường mây trong cõi mộng

Đọc trên Waka: trang.li/0kJS

Nghe trên Voiz FM: trang.li/AmfR

Google Books: trang.li/kx8z

Dấu chân trên cát

Đọc trên Waka: Chưa có sách

Nghe trên Voiz FM: trang.li/lpAU

Google Books: Chưa có sách

Trở về từ Cõi Sáng

Đọc trên Waka: trang.li/JeUP

Nghe trên Voiz FM: trang.li/0NR9

Google Books: trang.li/2Ao8

Trở về từ xứ tuyết

Đọc trên Waka: trang.li/EfGY

Nghe trên Voiz FM: trang.li/dYED

Google Books: trang.li/ky0E

Bộ sách điện tử, sách nói của Giáo sư John Vu

Nguyên Phong chính là bút danh của Giáo sư John Vu (tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội). Ông là một tác giả, dịch giả nổi tiếng của các tác phẩm về văn học, tâm linh phương Đông, giáo dục và công nghệ. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về ông tại trang.li/Jxsm.

Sau khi thực hiện cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh, Giáo sư John Vu đã đề nghị First News xuất bản một số cuốn sách nổi tiếng thế giới:

Lời khuyên dành cho các bậc Cha Mẹ

Đọc trên Waka: trang.li/F9vR

Nghe trên Voiz FM: trang.li/e9CA

Google Books: trang.li/SeNF

Lời khuyên dành cho Thầy Cô

Đọc trên Waka: trang.li/KNCk

Nghe trên Voiz FM: trang.li/1McY

Google Books: trang.li/Jxli

Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt

Đọc trên Waka: trang.li/iy4M

Nghe trên Voiz FM: trang.li/RaRe

Google Books: trang.li/M5oL

Khởi hành

Đọc trên Waka: trang.li/DcAf

Nghe trên Voiz FM: trang.li/MRsP

Google Books: trang.li/0VkP

Kết nối

Đọc trên Waka: trang.li/nXCy

Nghe trên Voiz FM: trang.li/ScUc

Google Books: trang.li/Dz3j

Bước ra thế giới

Đọc trên Waka: trang.li/tzrP

Nghe trên Voiz FM: trang.li/cFTp

Google Books: trang.li/JVyf